Chemia budowlana Simeplast

 • Qblock DH

  Właściwości

  Qblock DH jest bardzo efektywnie działającym plastyfikatorem w proszku. Qblock DH zwiększa urabialność, polepsza spoistość betonu, wydłuża czas urabialności, redukuje ilość wody zarobowej, zwiększa wytrzymałość, trwałość oraz nieprzepuszczalność betonu, umożliwia oszczędność cementu. Qblock DH jest brązowym proszkiem nie zawierającym chlorków i azotanów.

  Przeznaczenie

  Qblock DH można stosować do wylewek betonowych (szczególnie do ogrzewania podłogowego), do wytwarzaniu betonów prefabrykowanych, do produkcji cegieł i bloczków betonowych, do betonów sprężonych, w miejscach zagęszczonego zbrojenia, gdzie wysoka urabialność jest szczególnie pożądana.

  Dozowanie

  Qblock DH należy stosować w ilości przeciętnie 15g na 25 kg cementu w trakcie mieszania, razem z wodą zarobową i kruszywem. Podczas betonowania w upalną pogodę można dawkę Qblock DH podwoić, co przedłuży czas urabialności mieszanki.

  Przechowywanie

  Qblock DH należy przechowywać pod przykryciem, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i ekstremalnych temperatur. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych opakowaniach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 • Qblock DH Winter

  Właściwości

  Qblock DH Winter stanowi zaawansowaną mieszankę plastyfikatorów napowietrzających i dodatków przyspieszających, przeznaczoną do ochrony świeżo wylanego betonu w temperaturach do -8°C. Qblock DH Winter znacznie zmniejsza ilość wody zarobowej, zwiększa urabialność w niskich temperaturach, odporność na mróz podczas zastygania, siłę wiązania na wczesnym etapie prac, redukuje rozwarstwianie składników i proces utraty objętości. Nie zawiera chloru i nie powoduje korozji metalu. Qblock DH Winter ma postać brązowego granulatu.

  Przeznaczenie

  Qblock DH Winter można stosować do wylewek betonowych (szczególnie do ogrzewania podłogowego), wytwarzania betonów prefabrykowanych, produkcji cegieł i bloczków betonowych, do stropów płytowo-żebrowych.

  Dozowanie

  Qblock DH Winter w ilości od 0,3% (do -4°C) do 0,6% (do -8°C) masy cementu (przeciętnie jedna saszetka 75g na 25 kg cementu) należy dodać do niewielkiej ilości wody zarobowej i odczekać do całkowitego rozpuszczenia przed wlaniem do betoniarki. Następnie należy powoli dolewać do mieszanki wodę zarobową, starając się dodać jak najmniej, biorąc pod uwagę przeznaczenie mieszanki. Produkt wymaga dokładnego wymieszania. Żadne składniki nie mogą zawierać lodu, a temperatura mieszanki nie może być niższa niż 4°C. Podczas pracy należy przestrzegać zasad wykonywania prac w okresie zimowym.

  Przechowywanie

  Qblock DH Winter należy przechowywać w zamkniętych saszetkach, w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do stosowania w nieotwieran

 • Qblock PLUS

  Właściwości

  Qblock PLUS jest bardzo efektywnie działającym plastyfikatorem. Qblock PLUS zwiększa urabialność, polepsza spoistość betonu, wydłuża czas urabialności, redukuje ilość wody zarobowej, ogranicza oddzielanie się składników, zwiększa wytrzymałość, trwałość oraz nieprzepuszczalność betonu, umożliwia oszczędność cementu. Qblock PLUS jest ciemnobrązowym płynem na bazie glukonianu sodu, nie zawierającym chlorków i azotanów, o ciężarze właściwym 1,03 g/cm³.

  Przeznaczenie

  Qblock PLUS można stosować do wylewek betonowych (szczególnie do ogrzewania podłogowego), do wytwarzania betonów prefabrykowanych, do produkcji cegieł i bloczków betonowych, do betonów sprężonych, w miejscach zagęszczonego zbrojenia, gdzie wysoka urabialność jest szczególnie pożądana.

  Dozowanie

  Qblock PLUS należy stosować w ilości od 0,29% do 0,57 % masy cementu (przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu) razem z wodą zarobową i kruszywem. Nigdy nie należy dodawać Qblock PLUS do suchego cementu! Podczas betonowania w upalną pogodę można dawkę Qblock PLUS podwyższyć (od 0,41% do 0,82% masy cementu), co przedłuży czas urabialności mieszanki.

  Przechowywanie

  Qblock PLUS należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach z dala od bezpośredniego źródła światła słonecznego. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 • Qfibre

  Właściwości

  Qfibre to cięte włókna polipropylenowe pokryte wodorozcieńczalnym spoiwem. Jako dodatek do betonów, zapraw i tynków, Qfibre powodują redukcję rys skurczowych i mikropęknięć, zmniejszają nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność betonu, ograniczają penetrację przez chemikalia, zwiększają udarność, odporność na rozkruszanie i mrozoodporność. Zwiększają urabialność i odporność na segregację składników, oraz poprawiają spójność i jednorodność betonu.

  Przeznaczenie

  Qfibre można stosować do wylewek przemysłowych i podłogowych (również przy ogrzewaniu podłogowym), do betonów natryskowych (np. przy tunelach), do prefabrykatów i galanterii betonowej, takich jak bloki betonowe, beton komórkowy, szamba i zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, płyty drogowe, krawężniki, bloczki, rury, kostka brukowa, płyty chodnikowe itp., w pracach wykończeniowych do zapraw i mas samopoziomujących, wylewek cienkowarstwowych, elementów ściennych, do szpachlówek, szpachli, gipsów, sztukaterii itp., do miejscowych napraw betonów i tynków.
  Ze względu na różnice we właściwościach materiałów budowlanych (np. kruszyw), w przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby na małej partii towaru. UWAGA: stosowanie w betonie, zaprawie i zaprawie injekcyjnej nie do celów konstrukcyjnych.

  Dozowanie

  Qfibre mmożna dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania.
  Zapobieganie rysom skurczowym: 0,6 do 1 kg (zwykle 1 torebka 900g) na 1m3 mieszanki betonowej;
  Zapobieganie odpryskom betonu w czasie pożaru: 1,8 - 2 kg na 1m3 betonu. Beton z dodatkiem włókien należy mieszać przez 1 do 6 minut z prędkością 12 obr./min. Qfibre mogą być stosowane z innymi domieszkami uszlachetniającymi.

  Przechowywanie

  Qfibre należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych warunkach analogicznie do sposobu przechowywania cementu. Okres przydatności do stosowania w orginalnych opakowaniach wynosi 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 • Qmix DH

  Właściwości

  Qmix DH jest domieszką przeznaczoną do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Jest odpowiednikiem wapna w robotach murarskich i tynkarskich. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz. Qmix DH umożliwia prowadzenie robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C), i zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Zaprawa z dodatkiem Qmix DH dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, powoduje że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów. Qmix DH jest proszkiem koloru brązowego;.

  Dozowanie

  Qmix DH należy stosować w ilości przeciętnie 16g (jedna saszetka) na 50 kg cementu. Qmix DH należy dodawać bezpośrednio do betoniarki po wsypaniu piasku. Aby uzyskać najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę.

  Przechowywanie

  Qmix DH należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych opakowaniach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 • Qmix DH Winter

  Właściwości

  Qmix DH Winter stanowi zaawansowaną mieszankę plastyfikatorów napowietrzających i przyspieszających, przeznaczoną do ochrony świeżo położonej zaprawy w temperaturach do -8°C. Qmix DH Winter jest odpowiednikiem wapna w zaprawie, zwiększa urabialność w niskich temperaturach, odporność na mróz podczas zastygania, siłę wiązania na wczesnym etapie prac, redukuje rozwarstwianie składników i proces utraty objętości. Nie zawiera chlorków i nie powoduje korozji metalu. Qmix DH Winter ma postać białego granulowanego proszku.

  Przeznaczenie

  Qmix DH Winter można stosować do wszelkich prac murarskich (w szczególności przy niskich temperaturach, nawet do -8°C), między innymi przy spajaniu bloków, wykańczaniu i renowacji spoin itp.

  Dozowanie

  Qmix DH Winter w ilości od 0,3% (do -4°C) do 0,6% (do -8°C) masy cementu (przeciętnie jedna saszetka 75g na 25 kg cementu) należy dodać do niewielkiej ilości wody zarobowej i odczekać do całkowitego rozpuszczenia przed wlaniem do betoniarki. Następnie należy powoli dolewać do mieszanki wodę zarobową, starając się dodać jak najmniej. Produkt wymaga dokładnego wymieszania. Żadne składniki nie mogą zawierać lodu, a temperatura mieszanki nie może być niższa niż 4°C. Podczas pracy należy przestrzegać zasad wykonywania prac w okresie zimowym.

  Przechowywanie

  Qblock DH Winter należy przechowywać w zamkniętych saszetkach, w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych opakowaniach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 • Qmix PLUS

  Właściwości

  Qmix PLUS jest domieszką przeznaczoną do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Jest odpowiednikiem wapna w robotach murarskich i tynkarskich. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz. Qmix PLUS umożliwia prowadzenie robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C), i zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Zaprawa z dodatkiem Qmix PLUS dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, powoduje że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów. Jest cieczą koloru czerwonego Ph 9-11, o ciężarze właściwym 1,01 g/cm³.

  Dozowanie

  Qmix PLUS należy stosować w ilości od 0,28% do 0,56% masy cementu, (przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu). Qmix PLUS można dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do betoniarki w chwili dolewania wody. Aby uzyskać najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę. Przed użyciem wstrząsnąć.

  Przechowywanie

  Qmix PLUS należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

  Opakowanie: 1kg, 5 kg, 20 kg 

 • Qpolar C

  Właściwości

  Qpolar C jest bezchlorkową, kompleksową domieszką do betonów na bazie zmodyfikowanych żywic polinaftalenowych. Posiada podwójne działanie: upłynnia i przyspiesza reakcję twardnienia betonu. Jest cieczą o barwie brunatnej, temperaturze zamarzania -10°C i gęstości 1,14kg/dm³ .Qpolar C pozwala na prowadzenie prac w okresie obniżonych temperatur (do -10°C) a przy elementach o większej masie betonu okrytych po zabetonowaniu oraz prawidłowej pielęgnacji świeżego betonu do -15°C.*

  * Badania przeprowadzono przy użyciu cementu CEM I 42,5 w stosunku W/C<0,45; przy dozowaniu domieszki w ilości 1% do masy cementu i przy zachowaniu standardowej pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej w obniżonych temperaturach.

  Przeznaczenie

  - do wszystkich typów cementów z wyjątkiem białych,
  - do wykonywania betonów wymagających dużych wytrzymałości początkowych i końcowych,
  - do prefabrykacji oraz betonów sprężonych,
  - do prac z betonami zbrojonymi, gdzie wymagane jest przyspieszenie w celu szybszego rozformowania betonu.

  Dozowanie

  Zakres dozowania od 0,8% do 1,5% w stosunku do masy cementu, (przeciętnie 0,5 kg na 50 kg cementu). Qpolar C Dodaje się bezpośrednio do mieszalnika w wodzie zarobowej. Nie należy mieszać z innymi środkami o odczynie kwaśnym. Warunkiem skutecznego działania Qpolar C jest stosowanie go przy wyraźnej redukcji wody zarobowej. Minimalny czas mieszania przed wylaniem betonu to 2 minuty.

  Przechowywanie

  Qpolar C należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 • Qproof

  Właściwości

  Qproof jest domieszką redukującą absorpcje powierzchniową i zmniejszającą przepuszczalność wody w zaprawach cementowych. Qproof zmniejsza porowatość i zwiększa wodoodporność, a dzięki zawartości plastyfikatora zwiększa urabialność, i odporność na mróz betonu. Qproof można stosować do wszelkich rodzajów obrzutek np. piwnic, do ścian zewnętrznych basenów, zbiorników wodnych, jako dodatek do tynków kamyczkowych itp.

  Dozowanie

  Qproof należy dodawać w ilości od 0,8% do 1,2% masy cementu (przeciętnie 500ml na 50 kg cementu). Qproof należy dodawać w starannie odmierzonej ilości do wody zarobowej. Nie mieszać z innymi dodatkami i nie przedawkowywać.

  Przechowywanie

  Qproof należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności Qproof do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 • Qproof DH

  Właściwości

  Qproof DH jest domieszką redukującą absorpcje powierzchniową i zmniejszającą przepuszczalność wody w zaprawach cementowych. Qproof DH zmniejsza porowatość i zwiększa wodoodporność, a dzięki zawartości plastyfikatora zwiększa urabialność, i odporność na mróz betonu. Qproof DH można stosować do wszelkich rodzajów obrzutek np. piwnic, do ścian zewnętrznych basenów, zbiorników wodnych, jako dodatek do tynków kamyczkowych itp.

  Dozowanie

  Qproof DH należy dodawać w ilości przeciętnie jednej saszetki 25g na 25 kg cementu. Qproof DH należy zmieszać z cementem na sucho lub dodać jednocześnie z cementem bezpośrednio do betoniarki.

  Przechowywanie

  Qproof DH należy przechowywać w zamkniętych saszetkach w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności Qproof DH do stosowania w nieotwieranych saszetkach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki